DRU ISTRA IVANJA @ 158

20.500.12592/n71jwx

DRU ISTRA IVANJA @ 158

12 Dec 2022

Sve je više empirijskih dokaza o povoljnom utjecaju usre- dotočene svjesnosti, bilo da je riječ o dispozicijskoj ili o onoj usvojenoj treningom ili meditacijom, na zdravlje i psihičku dobrobit i u kliničkim i u nekliničkim uzorcima, kao i u općoj populaciji (Brown i Ryan, 2003; Chu i sur., 2018; Crane i sur., 2017; Demarzo i sur., 2017; Tan i Martin, 2016 i dr.). [...] Tako su mnoge studije pokazale da je US ili neke njezine komponente povezana s nižim razinama depresivnosti i/ili anksioznosti (Cash i Whittingham, 2010; Freudenthaler i sur., 2017; Hof- mann i sur., 2010; Hou i sur., 2015; Mahoney i sur., 2015; Med- vedev i sur., 2018; Parmentier i sur., 2019; Roemer i sur., 2009; Tran i sur., 2014), kao i manje izraženim simptomima stresa (Cash i Whittingham, 20. [...] Istraživanjima je potvrđena i značajna pozitivna pove- zanost US-a ili nekih njezinih faceta i adaptivnih strategija emocionalne regulacije te značajna negativna povezanost s mal- adaptivnim strategijama emocionalne regulacije u kliničkim uzorcima (Desrosiers i sur., 2013) u osoba koje meditiraju (Tran i sur., 2014) i u općoj populaciji (Fredenthaler i sur., 2017; Iani i sur., 2019). [...] U skladu s očekivanjima i rezultatima prijašnjih istraži- vanja (Cash i Whittingham, 2010; Freudenthaler i sur., 2017; 589 Hofmann i sur., 2010; Hou i sur., 2015; Mahoney i sur., 2015; DRU[. [...] To je još jedan dokaz u prilog povezanosti emocionalne regulacije i raznih aspeka- ta mentalnoga zdravlja i dobrobiti koja je potvrđena i u mnogim prijašnjim istraživanjima (Aldao i sur., 2010; Garnef- ski i sur., 2004; Garnefski i Kraaij, 2007; Hu i sur., 2014).
Pages
196
Published in
Croatia
Title in English
DRU ISTRA IJANJA @ 158 [from PDF fonts]