POSLOVNO IZVJEŠĆE (1. siječnja ― 31. prosinca 2022.)

20.500.12592/pq4qgv

POSLOVNO IZVJEŠĆE (1. siječnja ― 31. prosinca 2022.)

6 Feb 2023

U tom smislu osobito su važne bile aktivnosti usmjerene k povećanju nacionalne i međunarodne vidljivosti i uključenosti Instituta u europski istraživački prostor, transferu znanja prema visokoškolskom sustavu kao i gospodarstvu i društvu u cjelini. [...] Za svoja znanstvena postignuća znanstvenici Instituta, kao i Institut u cjelini i u 2022. [...] Radno mjesto Zagreb Dubrovnik Gospić Osijek Pula Split Vukovar Varaždin Ukupno Znanstveni savjetnik u 10 - - - - 1 - - 11 trajnom izboru Znanstveni 8 1 - - - - - - 9 savjetnik Viši znanstveni 13 - - 1 - 2 - - 16 suradnik Znanstveni 17 - 2 1 1 1 2 - 24 suradnik Viši asistent 4 - - 1 - - - - 5 Asistent 14 - 2 - - 2 - 1 19 Stručni savjetnik 2 - - - - 1 - - 3 Stručni suradnik 2 - - - 1 - 1 - 4 Ukupno. [...] Zvanje Zagreb Dubrovnik Gospić Osijek Pula Split Vukovar Varaždin Ukupno Znanstveni savjetnik u 17 - - 1 - 1 - - 19 trajnom izboru Znanstveni 14 1 - - - 2 - - 17 savjetnik Viši znanstveni 13 - 2 1 1 - 1 - 18 suradnik Znanstveni 6 - - - - 1 2 - 9 suradnik Viši asistent 4 - - 1 - - - - 5 Asistent 14 - 2 - - 2 - 1 19 Stručni savjetnik 2 - - - 1 1 - - 4 Stručni suradnik 2 - - - - - - - 2 Ukupno 72 1 4. [...] Dobrovšak je na doktorskom seminaru na doktorskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na FF-u u Zagrebu u veljači 2022.

Authors

mirna@pilar.hr

Pages
128
Published in
Croatia
Title in English
BUSINESS REPORT (1 January ― 31 December 2022) [from PDF fonts]

Tables