Reducing the amount of cigarette filters in litter (only available in Dutch)

20.500.12592/1h9jk4

Reducing the amount of cigarette filters in litter (only available in Dutch)

8 Feb 2023

Bij de selectie is gekeken naar het handelings- perspectief van de Rijksoverheid, een spreiding van het type maatregelen dat is onder- zocht, en de op voorhand verwachtte effectiviteit en haalbaarheid van de maatregel. [...] 1.2 Doel In het onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Omvang van het probleem: — Wat is de omvang van het probleem en hoe heeft dit probleem zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Wat zijn de verwachtingen over de autonome ontwikkeling van het sigarettenfilterzwerfafvalprobleem in de toekomst? — Gooien alle rokers hun filters op de grond? En wat zijn drijfveren voor mensen die het. [...] 18 220280 - Reduceren van sigarettenfilters in het zwerfafval – December 2022 2.6 Conclusie Het aantal rokers en gerookte sigaretten is gedaald in de afgelopen jaren, maar een aanzienlijk deel van de rokers gooit de sigarettenpeuken op straat, waardoor deze veelal in het zwerfafval, in de bodem/natuur en in het water terechtkomen. [...] In de impact assessment van de SUP-richtlijn (EC, 2018) is het effect bepaald van een UPV waarbij de tabaksindustrie verantwoordelijk is voor het opruimen van het afval. [...] 3.5 Totale effect van alle maatregelen Het totale effect van de maatregelen is op te delen in drie elementen: de autonome trends in rookprevalentie, het effect van het NPA, en de effecten van het afvalbeleid.

Authors

Ellen Schep

Pages
76
Published in
Netherlands
Title in English
Reducing cigarette filters in litter - Study on the size of [from PDF fonts]

Tables