cover image: Werkwijzer Nationale Kosten

20.500.12592/8rqxp4

Werkwijzer Nationale Kosten

9 Oct 2023

Het nationalekostensaldo en de fysieke effecten op een doelvariabele van een maatregel of instrument worden afgezet tegen de kosten en opbrengsten in de referentie. [...] Het doel van deze werkwijzer is om de consistentie en transparantie in berekeningen van het nationalekostensaldo verder te stimuleren, in de eerste plaats bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarvoor de werkwijzer is opgesteld. [...] Figuur 1 – Overzicht van de verschillende doelen en kenmerken van de werkwijzer 9 210369 - Werkwijzer Nationale Kosten – Augustus 2023 1.3 Karakter van de aanbevelingen en voorschriften In deze werkwijzer worden aanbevelingen en voorschriften gegeven voor berekeningen van het nationalekostensaldo bij het PBL, bijvoorbeeld voor de te gebruiken discontovoet, afschrijvingstermijn en referenties. [...] Belastingen en subsidies verkleuren immers het beeld van de daadwerkelijke kosten van een product of dienst: een volledig gesubsidieerde cursus van tien uur legt nog steeds een beslag van tien uur op de arbeid van de docent, ook al is de cursus gratis voor de afnemer. [...] Voorbeelden van volumemaatregelen zijn een vermindering van het aantal koeien op een melkvee- houderij, het lager zetten van de verwarming in een woning en de beperking van het aantal vluchten op Schiphol.
nationale kosten methodiek macro economie

Authors

CE Delft

Pages
62
Published in
Netherlands
Title in English
National Costs Method [from PDF fonts]