cover image: Upstream- en transportemissies van geïmporteerde ruwe aardolie

20.500.12592/7pts54

Upstream- en transportemissies van geïmporteerde ruwe aardolie

10 Oct 2023

Figuur 3 – Schematische weergave van de aardolieketen, binnen de rode lijn de scope van de studie 1.2 Leeswijzer In Hoofdstuk 2 wordt beschreven waar de ruwe olie in Nederland vandaan komt. [...] Figuur 7 - Schematische weergave van de aandelen in de uitstoot voor het WTT en TTW-onderdeel 14 230275 - Upstream- en transportemissies van geïmporteerde ruwe aardolie – Oktober 2023 Volgens onderzoek van de IEA lag de gemiddelde uitstoot van up- en midstream rond de 105 kg CO2-eq. [...] 4.5 Upstream- en transportuitstoot van de import naar Nederland in 2023 Voor het berekenen van de upstream- en transportemissies zijn de kentallen gekoppeld aan de importcijfers uit Hoofdstuk 2. [...] De toename van de uitstoot per vat in 2023 hangt onder andere samen met de stijgende emissiefactor van de Verenigde Staten in 2023 in combinatie met een groot aandeel import uit de Verenigde Staten. [...] Aan de andere kant heeft het wegvallen van Rusland en de opkomst van de VS de importmix beduidend doen veranderen.

Authors

Emiel van den Toorn (CE Delft)

Pages
32
Published in
Netherlands
Title in English
Upstream and transport emissions of imported crude oil [from PDF fonts]