Netherlands Environmental Assessment Agency

PBL

Netherlands Environmental Assessment Agency

Type Other
Website pbl.nl
Wikipedia Wikipedia
Twitter
Year founded 2008
Location De Bilt Netherlands Netherlands
Functions Research
Funding sources Governments or multi-govt organizations
Tags environment energy climate circular economy spatial planning nature mobility sustainabilty
Summary PBL Netherlands Environmental Assessment Agency - Institute for environment, nature, spatial planning, energy, sustainabilty, mobility. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency is the national institute for strategic policy analysis in the fields of the environment, nature and spatial planning. We contribute to improving the quality of political and administrative decision-making by conducting outlook studies, analyses and evaluations in which an integrated approach is considered paramount. Policy relevance is the prime concern in all of our studies. We conduct solicited and unsolicited research that is independent and scientifically sound. PBL is an autonomous research institute in the fields of the environment, nature and spatial planning. It is part of the Dutch Government organisation; more specifically, the Ministry of Infrastructure and Water Management. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency was established in 2008 when the Netherlands Institute for Spatial Research (RPB) merged with the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP).

Flag this organization

Publications

PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 17 February 2023 Dutch

De waarde van 2030 is onderverdeeld in de bijdrage van landbouw zonder glastuinbouw van 19,1 megaton CO2-eq en de bijdrage van glastuinbouw van 5,1 megaton CO2-eq. [...] De waarde van …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 17 February 2023 English

on climate and sustainability), the need to pay explicit attention to the perspectives of the Dutch citizens and the increased attention for social relevance, imitability, quality and legitimacy of our …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 10 February 2023 Dutch

De drie tabellen geven inzicht in de gerealiseerde emissies van stikstofoxiden en van ammoniak in de periode vanaf 2000 en de geraamde emissies van deze stoffen voor 2025 en 2030 …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 1 February 2023 English

To ensure that we do not waste the potential of NBS due to poor design and implementation leading to the misallocation of their benefits and growing political opposition, a number …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 1 February 2023 Dutch

Natuur in en om de stad NATUUR IN EN OM DE STAD Van een groene ambitie naar het realiseren van een gezonde, klimaatadaptieve, biodiverse en economisch aantrekkelijke leefomgeving Clara Veerkamp, …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 25 January 2023 Dutch

Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig …PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 23 January 2023 Dutch

Quickscan toename van het ruimtebeslag in Nederland QUICKSCAN TOENAME VAN HET RUIMTEBESLAG IN NEDERLAND Een inschatting van de toename van het ruimtebeslag in Nederland als verken- ning voor de aankomende …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 23 December 2022 Dutch

Klimaat- en Energieverkenning 2022 1 november 2022 In de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) schetst het PBL samen met TNO, CBS en RIVM (en verder met medewerking van RVO en …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 21 December 2022 Dutch

Het gaat dan over het belang van wing met ongewisse uitkomst ningsinstrument voor stikstof zou dus de vergunninghouder, maar ook over het Voor een rechtmatige onteigening zal de vragen om …


View more