Netherlands Environmental Assessment Agency

PBL

Netherlands Environmental Assessment Agency

Type Other
Website pbl.nl
Wikipedia Wikipedia
Twitter
Year founded 2008
Location De Bilt Netherlands Netherlands
Functions Research
Funding sources Governments or multi-govt organizations
Tags environment energy climate circular economy spatial planning nature mobility sustainabilty
Summary PBL Netherlands Environmental Assessment Agency - Institute for environment, nature, spatial planning, energy, sustainabilty, mobility. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency is the national institute for strategic policy analysis in the fields of the environment, nature and spatial planning. We contribute to improving the quality of political and administrative decision-making by conducting outlook studies, analyses and evaluations in which an integrated approach is considered paramount. Policy relevance is the prime concern in all of our studies. We conduct solicited and unsolicited research that is independent and scientifically sound. PBL is an autonomous research institute in the fields of the environment, nature and spatial planning. It is part of the Dutch Government organisation; more specifically, the Ministry of Infrastructure and Water Management. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency was established in 2008 when the Netherlands Institute for Spatial Research (RPB) merged with the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP).


Flag this organization

Publications

PBL · 9 May 2022 Dutch

Hoofdstuk 3 • In tabel 3.5 op bladzijde 76 staat voor HFK134a in de AR5 een GWP van 3.710. [...] 1 | Errata Klimaat- en Energieverkenning 2021 Bijlage 2: Tabellen …


PBL · 29 April 2022 English

Impact determinants include Dutch circular economy policies and strategies, the roles played by low- and middle-income countries in this circular economy, and their current policies and practices The impacts of …


PBL · 28 April 2022 Dutch

Over de ruimtelijke implicaties van het circu- lair worden van de Nederlandse economie is echter weinig bekend. [...] Dit onderzoek is in opdracht van het PBL uitgevoerd in het kader …


PBL · 26 April 2022 Dutch

Systematiek klimaatopgave Systematiek klimaatopgave Gebiedsgerichte vertaling van klimaatdoelen voor landbouw en landgebruik Een analyse op verzoek van LNV in het kader van ‘Kennis aan Tafel’ Henk Westhoek, Gert Jan van …PBL · 13 April 2022 English

The updating of indicators has not led to the need for changes in the picture painted at the beginning of 2021 about the progress towards a circular economy in the …


PBL · 4 April 2022 Dutch

Deze daling is het gevolg van het toegenomen aanbod van GvO’s van wind op land en zon-pv en vooral van de tijdelijke vermindering van de elektriciteitsvraag vanwege de COVID-19-pandemie. [...] …


PBL · 31 March 2022 Dutch

Vice versa hebben activiteiten in Nederland een invloed op ontwikkeling elders, onder meer via de sociale en ecologische voetafdruk van de productie en consumptie van goederen en via de grote …


PBL · 30 March 2022 Dutch

Waar gaat dit rapport over? • In de quickscan focussen we op deelaspecten van de Europese Biodiversiteitsstrategie, namelijk de ambities met betrekking tot de toename van het beschermde areaal natuur …


PBL · 18 March 2022 Dutch

95 1.2 Uitgangspunten SCE 96 We gaan hier kort in op de uitgangspunten van het ministerie van EZK voor de berekeningen van 97 het PBL ten behoeve van de SCE …


View more