Netherlands Environmental Assessment Agency

PBL

Netherlands Environmental Assessment Agency

Type Other
Website pbl.nl
Wikipedia Wikipedia
Twitter
Year founded 2008
Location De Bilt Netherlands Netherlands
Functions Research
Funding sources Governments or multi-govt organizations
Tags environment energy climate circular economy spatial planning nature mobility sustainabilty
Summary PBL Netherlands Environmental Assessment Agency - Institute for environment, nature, spatial planning, energy, sustainabilty, mobility. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency is the national institute for strategic policy analysis in the fields of the environment, nature and spatial planning. We contribute to improving the quality of political and administrative decision-making by conducting outlook studies, analyses and evaluations in which an integrated approach is considered paramount. Policy relevance is the prime concern in all of our studies. We conduct solicited and unsolicited research that is independent and scientifically sound. PBL is an autonomous research institute in the fields of the environment, nature and spatial planning. It is part of the Dutch Government organisation; more specifically, the Ministry of Infrastructure and Water Management. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency was established in 2008 when the Netherlands Institute for Spatial Research (RPB) merged with the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP).


Flag this organization

Publications

PBL · 5 September 2022 Dutch

Het model is ontwikkeld op verzoek van de SER (als voorzitter van de taakgroep arbeidsmarkt en scholing van de Klimaatraad) en meerdere ministeries die betrokken zijn bij het klimaatbeleid (EZK, …


PBL · 2 September 2022 Dutch

Wanneer ook de broeikasgasemissies worden meegeteld die ontstaan bij de opwekking van deze elektriciteit en in de raffinaderijen bij de productie van deze grondstoffen, is de bijdrage van de basisindustrie …


PBL · 31 August 2022 Dutch

PBL Ruimtedialoog


PBL · 27 July 2022 Dutch

De rijksdealmakers zijn het eerste aanspreekpunt bij het Rijk voor regionale partijen in de Regio Deal, en zijn door hun rol op het snijvlak van het Rijk en re- gionale …


PBL · 19 July 2022 English

At the same time, with rapid declining of renewable energy prices, the vast renewable energy potential of the continent and the supply chain of the renewable energy industry become highly …


PBL · 13 July 2022 Dutch

De doelstelling van de eerste twee rondes van de DKTI is als volgt: ‘het ondersteunen van projecten gericht op technologie- en innovatieontwikkeling in de pre-commerciële fase, die een bijdrage leveren …


PBL · 7 July 2022 Dutch

In een hierna uit te voeren vervolgstudie besteden we aandacht aan het gebruik van flexwoningen: wat zijn de ervaringen van verhuurders en huurders en hoe verhouden deze zich tot de …


PBL · 4 July 2022 English

For the last sector, the difficulty lies mainly in the granularity of the sector with many actors involved and site-specific conditions, while, in the other sectors, there are technical limitations …


PBL · 30 June 2022 Dutch

De regionale prognose geeft een samenhangend toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en de huishoudens in alle gemeenten. [...] Ook voor de toekomst voorziet de prognose een sterke groei …


PBL · 29 June 2022 Dutch

Verankering van brede welvaart in de begrotingssystematiek VERANKERING VAN BREDE WELVAART IN DE BEGROTINGSSYSTEMATIEK Voortgangsrapportage van de drie gezamenlijke planbureaus CPB/PBL/SCP 30 juni 2022 Colofon Verankering van brede welvaart in …


View more