”Han gick in i garderoben igen” : Äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg i Norden
Coherent Identifier 20.500.12592/m63xw06

”Han gick in i garderoben igen” : Äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg i Norden

17 November 2023

Summary

Situationen för LGBTI-personer i de nordiska länderna har förändrats radikalt de senaste årtiondena. Detta har medfört ökad tillgång till rättigheter på det sociala och juridiska området, förstärkt skydd mot diskriminering, ökad synlighet och fler möjligheter till gemenskap. Trots detta framgår det i studier att en könsidentitet eller sexuell läggning som inte följer den konventionella normen fortfarandesignifikant ökar risken för ohälsa. Hur påverkar dessa villkor förutsättningar för äldre LGBTI-personers möjligheter i åldrandet och vad som sker i kontakten med vård och omsorg? Nordiska ministerrådet har tagit initiativ till ett projekt som ska bidra till ökad kunskap om äldre LGBTI-personers levnadsvillkor och livskvalitet, särskilt i mötet med hälso- och omsorgsvård. Rapporten baseras på 38 publikationer som utgörs av kvantitativa såväl som kvalitativa studier.

ISBN
978-92-893-7731-7 (electronic)
978-92-893-7732-4 (electronic)
OAI
oai:DiVA.org:norden-13001
Responsible organisation
Nordic Council of Ministers, Nordic Council of Ministers Secretariat
Nordic Council of Ministers, Nordic Information on Gender (NIKK)
Series
TemaNord, ISSN 0908-6692 ; 2023:547
URN
urn:nbn:se:norden:org:diva-13001
Year
2023
pages
151
DOI
https://doi.org/10.6027/temanord2023-547
Published in
Copenhagen: Nordisk Ministerråd

Creators/Authors

Tags

gender equality higher education adult education family social sciences welfare elderly people welfare and gender equality

Topics